ssqs gpm ssqs pentadbir
http://ssqs.btpnns.gov.my
 
Nama Aktiviti
:
Taklimat Pengisian Smart School Qualification Standards (SSQS) 2016
Tarikh
:
21 Julai 2016 (GPM) 26 Julai 2016 (Pentadbir)
Masa
:
2.15 petang – 5.00 petang
Tempat
:
Bilik Mesyuarat PKG Pertang
Urusetia
:
PKG Pertang
Peserta
:
15 orang Guru Perpustakaan Media 15 orang Guru Besar/Pengetua
Aktiviti
:
1. Penerangan berkaitan pengisian SSQS 2016
2. Pengisian SSQS pada pautan portal BTPNNS
Isu
:
-
Susulan
:
-