PKG Kota telah melaksanakan Mesyuarat GPM kali pertama 2017 pada 14 Februari (Selasa). Antara perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat ini adalah laporan aktiviti 2016 dan perancangan aktiviti 2017.Seramai 15 orang GPM dari sekolah ahli telah hadir. Mesyuarat ini di pengerusikan oleh Encik Mohd Fadzil bin Abd. Razak. Semoga mesyarat ini mampu memberi garis panduan dan memudahkan GPM untuk menguruskan PSS di sekolah masing-masing.

2017 02 14 19.41.06