PKG Kota telah melaksanakan Mesyuarat GPM kali pertama 2017 pada 14 Februari (Selasa). Antara perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat ini adalah laporan aktiviti 2016 dan perancangan aktiviti 2017.Seramai 15 orang GPM dari sekolah ahli telah hadir. Mesyuarat ini di pengerusikan oleh Encik Mohd Fadzil bin Abd. Razak. Semoga mesyarat ini mampu memberi garis panduan dan memudahkan GPM untuk menguruskan PSS di sekolah masing-masing.

2017 02 14 19.41.06

Login Staff

PPPM 2013 - 2025
Panduan MBMMBI
ICT

ssts
SSQS

Media Pendidikan

portal e guru
eduwebtv
ealqamus

1Bestarinet

1BNselfcare
frogvle
dashboard

Meja Bantuan

helpdeskinilam

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan