Minggu ke-10/2017, 8 Mac. 2.30 petang, Bengkel Penggunaan Kampus Astro dalam PnP. Perlaksanaan bengkel ini adalah untuk menyokong matlamat dan usaha KPM ke arah pembelajaran secara holistik kepada murid-murid di samping menyediakan bahan sokongan tambahan kepada guru-guru. Inisiatif yang disediakan melalui kampus astro ini  menyokong pembelajaran di sekolah melalui kandungan pendidikan tempatan dan antarabangsa .

         Seramai 40 orang guru perpustakaan dan media telah hadir. Taklimat di sampaikan oleh Puan Rosimah Othman Pegawai Teknologi Pendidikan PKG Kota dan En. Mohd Fairuz bin Othman,Pegawai teknologi pendidikan PKG Rembau.

Diharapkan dengan perlaksanaan bengkel ini GPM dapat menguruskan kampus astro dan membimbing guru melaksanakan PnP menggunakan Kampus astro. 

2017 03 08 15.43.38