VDI Thin Client merupakan sistem yang menggunakan thin / zero client di mana semua pemprosesan serta penyimpanan maklumat dipusatkan di server.

rajah 1 VDI

 

rajah 2 VDI

 

rajah 3 VDI

 

PEMBEKALAN PERALATAN ICT KE MAKMAL KOMPUTER MENGGUNAKAN PERKAKASAN DENGAN
PENYELESAIAN VIRTUAL DESKTOP INFRASTRUCTURE (VDI) THIN CLIENT

KPM/36/2013/06/0005

 rajah 4 VDI 2

 

Carian

Login Staff

PPPM 2013 - 2025
Panduan MBMMBI
ICT

ssts
SSQS

Media Pendidikan

portal e guru
eduwebtv
ealqamus

1Bestarinet

1BNselfcare
frogvle
dashboard

Meja Bantuan

helpdeskinilam

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan