http://ssqs.btpnns.gov.my/

Dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan penarafan Pembestarian Sekolah Smart School Qualification Standarts (SSQS) setiap tahun untuk mengukur tahap pembestarian sekolah-sekolah Malaysia. SSQS boleh digunakan sebagai salah satu indikator asas bagi mengukur tahap pencapaian Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025, khususnya Anjakan 7, Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan Kualiti Pembelajaran di Malaysia serta menjadi input kepada pelbagai program Pembestarian sekolah dalam pembangunan sumber manusia dan tenaga kerja berterskan pengetahuan (k-economy)

Sehubungan itu SSQS akan dilaksanakan secara dalam Talian (http://btp.moe.gov.my/btp/) mulai 15 Julai 2017 hingga 30 Ogos 2017. penarafan ini akan diuruskan oleh BTPN dan PKG dengan bantuan penyelarasan di peringkat sekolah oleh Guru Penyelaras Bestari / Guru Penyelaras ICT

Disini dilampirkan pautan berkaitan SSQS V3 2017

Garis Panduan SSQS V3
Instrumen SSQS
Surat Makluman

 

Carian

Login Staff

PPPM 2013 - 2025
Panduan MBMMBI
ICT

ssts
SSQS

Media Pendidikan

portal e guru
eduwebtv
ealqamus
phototutortv

1Bestarinet

1BNselfcare
frogvle
dashboard
share logo

Meja Bantuan

helpdeskinilamhelpdesk HPhelpdeskbitara

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan