Bengkel Penghasilan Bahan Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-Based Learning) Menggunakan Persekitaran Pembelajaran Maya (FROGVLE) untuk Pegawai Teknologi Pendidikan BTPNNS & PKGNS 2017

Ditulis oleh UBEST pada . Posted dalam Unit Pembestarian Sekolah

PBL 1PBL 2PBL 3]

         Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri, Negeri Sembilan (BTPNNS) telah menganjurkan Bengkel Penghasilan Bahan Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-Based Learning) Menggunakan Persekitaran Pembelajaran Maya (FROGVLE) untuk Pegawai Teknologi Pendidikan BTPNNS & PKGNS 2017. Tujuan bengkel ini dijalankan adalah untuk mengoptimumkan pengintegrasian inisiatif ICT dalam pembelajaran dan pengajaran abad ke-21. Bengkel tersebut telah dijalankan selama dua hari iaitu 12 & 13 Jun 2017.