Ketua Penolong Pengarah (KPP)

KPP

 
Tuan Abdullah bin Yussuf
Ketua Penolong Pengarah
Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri
Negeri Sembilan Darul Khusus