btpnns front

Piagam Pelanggan

Kami warga Bahagian Teknologi Pendidikan dengan penuh tekad dan iltizam, berjanji menyempurnakan tugas yang dipertanggungjawabkan kepada kami untuk :-

  • Mengambil tindakan terhadap aduan masalah ICT KPM di sekolah dalam tempoh dua (2) hari bekerja.
  • Membangun dan membekalkan 500 judul bahan sokongan PdP ke sekolah dalam tempoh setahun.
  • Memberi khidmat bantu dan nasihat kepakaran dalam pengurusan Pusat Sumber Sekolah kepada 750 buah sekolah dalam tempoh setahun.
  • Memberi khidmat bantu dan nasihat kepakaran dalam pengurusan Pusat Sumber Sekolah kepada 750 buah sekolah dalam tempoh setahun.
  • Menyiarkan bahan pendidikan di portal EduWebTV dalam bentuk audio dan video bagi kegunaan pembelajaran kendiri murid serta membantu guru dalam PdP dibilik darjah.
  • Membantu sekolah untuk mencapai tahap minimum tiga bintang berdasarkan Smart School Qualification Standard dalam tempoh setahun.