eksa

LOGO EKSA

eksa btpnns

a. Keterangan Logo

Bentuk bulatan membawa maksud pelaksanaan EKSA yang terkawal dan sistematik berpandukan kriteria dan garis panduan yang telah ditetapkan.

b. Keterangan Warna

Warna Ungu – Melambangkan semangat kekeluargaan dan kerjasama yang erat di antara seluruh warga kerja dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan.
Warna Hijau  Melambangkan 'Go Green’ dalam melaksanakan amalan EKSA.
Warna Putih – Melambangkan sikap seluruh warga kerja yang jujur dalam mewujudkan suasana kerja yang kondusif


SLOGAN EKSA BTPNNS

Persekitaran Kondusif Warga Produktif